راحیل
پارگي پرده بکارت چگونه اتفاق می افتد؟
پارگي پرده بکارت هیچ گونه قاعده و قانوني ندارد و ممکن
است به هر شکل و اندازه و در هر جهتي از پرده بکارت
ایجاد شود. در پرده بکارت نوع حلقوي معمولا 4 تا 5 پارگي
شعاعي شکل بوجود مي آید و انواع هلالي دو پارگي در
طرفین پیدا مي کنند.پارگي ها معمولا از کناره آزاد پرده
بکارت شروع شده و تا جدار واژن کشیده مي شوند. در
مواردي که سن دختر کم بوده و دستگاه تناسلي زنانه رشد
کافي نداشته باشد ممکن است پارگي در واژن و سایر نواحي
تناسلي نیز ایجاد شود.معمولا پس از پارگي پرده بکارت
خونریزي کم و بیش شدیدي ایجاد مي شود.لازم است این
خون را از خون قاعدگي تمیز دهیم.خون قاعدگي داراي
فیبرینوژن کمتر است، لذا دیرترلخته شده و سلول هاي
واژینال در آن بسیار زیاد است در حالي که خون حاصل از
پرده بکارت سریعتر لخته شده و حاوي مقادیر کمي سلول
واژینال است.لبه هاي پارگي جدید در پرده بکارت معمولا
زخمي و قرمز رنگ بوده و آثار خون لخته شده در آن
مشاهده مي شود.بعد از حدود یک هفته لبه هاي بریدگي از
مخاطي مشابه مخاط پرده پوشیده شده و بعد از حدود دو هفته
لبه هاي زخم نسبتا گرفته مي شوند. نکته مهم این است که لبه
هاي پارگي چون آزاد هستند و به هم اتصال ندارند هیچ وقت
به هم جوش نمي خورند و اگر دو تکه پارگي به هم دوخته
شوند محل ترمیم به صورت یک اسکار برجسته روشن
مشخص خواهد شد .


CoηTiηue
سه شنبه هفتم آبان 1392| 18:12 |کامران| |آمادگی برای تخمک گذاری
وقتی خونریزی قاعدگی متوقف می شود، دیواره رحم بسیار نازک است . اما، به تدریج تحت تأثیرهورمون استروژن -
هورمونی که توسط تخمدان ها تولید و وارد جریان گردش خون می شو د - شروع به ضخیم شدن می کند . بالا رفتن
سطح استروژن (درخون)،همچنین باعث تحریک رشد برخی ازفولیکول هایی میشودکه یک تخمک نارس رااحاطه کرده اند.نهایتاً
یکی از این فولیکولها به رشد کامل می رسدو بقیه ازبین می روند.
بعد از حدود دو هفته ،فولیکول رشد یافته پاره شده و تخمک (ovum)را آزاد می کند. این آزاد شدن تخمک راعمل 
تخمک گذاری می نامند.در زمان تخمک گذاری، دیواره بستر رحم به طور قابل ملاحظه ای ضخیم شده و تقریباً برای
قرارگرفتن(کاشته شدن)احتمالی آماده شده است. عمل تخمک گذاری معمولاً حدود14 روز قبل از شروع خونریزی
مجدد قاعدگی است. به عبارتی، اگر تخمک بارور و در رحم جایگزین نشود، دیواره رحم تخریب خواهد شد (فرو می
ریزد)،ودو هفته بعد(با عمل خونریزی ) تخلیه می شود . بنابراین، با شمارش معکوس، در یک سیکل 28 روزه عادت
ماهیانه، تخمک گذاری در روز چهاردهم اتفاق می افتد؛ و در یک سیکل 35 روزه،تخمک گذاری در روز بیست و یکم
اتفاق می افتد. بعبارتی دیگر،در حالیکه دوره زمانی بین تخمک گذاری و خونریزی قاعدگی بعدی، نسبتاً ثابت است،اما،بین خون ریزی قاعدگی و تخمک گذاری بعدی می تواند بطور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد.زوج هایی که روش طبیعی را برای جلوگیری از بارداری بکار می گیرند، باید این روند را بدقت در نظر داشته باشند.

آمادگی برای عمل جایگزینی (کاشت) تخمک
مدت کوتاهی قبل از عمل تخمک گذاری، فولیکولی که تخمک را پوشانده است، شروع به ترشح هورمونی میکند،
بنام پروژسترون. بعد از تخمک گذاری؛ وقتی که فولیکول پاره شده به" جسم زرد"تغییرشکل
می دهد،ترشح هورمون پروژسترون بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.
علاوه بر هورمون پروژسترون، که نقش مهمی در آمادگی نهایی دیواره رحم دارد، "جسم زرد " به تولید هورمون
استروژن  هم می پردازد وآن راادامه می دهد.تحت تاثیر این تحریکات هورمونی، دیواره رحم بیشترین ضخامت لازم ومناسب را برای عمل جایگزینی تخمک بدست می آورد.بعد از اینکه تخمک از تخمدان آزاد شد، وارد نزدیکترین لوله رحم می شود و سفر خود بسمت رحم را شروع می کند.بعد از چند ساعت،به نهایت بلوغ خود می رسدوآماده باروری
میگردد.تخمک بعد از بارور شدن، به شاخه ای سلولی فرا می رویدو سفر خود را در امتداد لوله رحم (لوله فالوپ)
بسمت رحم ادامه می دهد، تا اینکه سه روز بعد به آنجا می رسد.سرانجام بعد از سه یا چهار روز دیگر شروع به کاشته
شدن(تثبیت خود)در بستر حاصلخیز رحم،میکند.بدین ترتیب حاملگی اتفاق می دهد.حاملگی،منجر به نگهداری
"جسم زرد " و ادامه تولیدات هورمونی آن؛ استروژن و پروژسترون، می شود . در نتیجه، تخمک گذاری دیگری اتفاق
نمی افتد و دیواره رحم تخریب نمی شود . به سخن دیگر، در صورت حاملگی، عادت ماهیانه در این مرحله متوقف
میشود و به مرحله تخریب دیواره رحم و خونریزی نمی رسد.

چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392| 15:2 |کامران| |اولین عادت ماهیانه یک دختر (نخستین ماهانگی ) معمولاً بین 11 تا 13 سالگی اتفاق می افتد . ولی، دومین عادتماهیانه ممکن است تا حدودی، بیش از یک ماه، طول بکشد . در طول سنین بلوغ، سیکل عادت ماهیانه تا حدودینامنظم است . و بعد از آن است که مدل آن تا حدودی تثبیت می شود . در یک زن بالغ، سیکل عادت ماهیانه معمولاً بین28 روز تا 35 روز دوام می آورد . و باز هم ممکن است این سیکل نامنظم باشد، که کاملاً طبیعی است . این نامنظمیعادت ماهانه، به تدریج، با بالاتر رفتن سن یک زن، بیشتر می شود . تا اینکه، بعد از دوران یائسگی عادت ماهیانه اوکاملاً متوقف می گردد.در کتب علمی، سیکل عادت ماهیانه به دو، سه، چهار و یا فازهای مختلف و بیشتری تقسیم می شود . اما برای منظور
فعلی ما، تقسیم این سیکل به سه فاز به نظر مناسب می آید.
1 آماده شدن برای تخمک گذار ی : اندومتریوم (لایه درونی دیواره رح م - ج .وج.) بعد از سیکل عادت ماهیانه شروع بهبزرگ شدن می کند.-2 آماده شدن بر ای عمل کاشت : اندومتریوم برای عمل کاشت (جا دادن ) بلاستوسیت( سلول اولیه اسپرم و تخمکمتحد شده)، آماده می گردد.-3 عادت ماهیانه: اگر عمل کاشت انجام نگیرد، اندومتریوم پاره شده وباخون ریزی ماهانه از بدن خارج می شود. توضیحات. جدا شده و در حال خارج شدن C . سردر مخاطی بسته شده گردنه رحم .B . اندومتریوم :A .Dمنطق بسته نشده

کارکرد اصلی سیکل عادت ماهیانه با زبانی ساده خلاصه شده است:سیکل عادت ماهیانه بستر رحم را برای عمل جایگزینی (کاشت) تخمک بارور شده آماده میکند. اگرعمل کاشت تخمک صورت نگیرد، بستر رحم تخریب میشود و تخلیه آن از طریق واژنصورت می گیرد. این عمل تخلیه تحت عنوان خونریزی ماهیانه یا همان عادت ماهیانه شناخته می شود
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392| 14:40 |کامران| |سیکل عادت ماهیانه چیست؟
زن، از دوران بلوغ، توانایی تولید مثل را بدست می آورد و
بعدآ، در اوائل پنجاه سالگی، این توانایی را از دست می دهد .
با اینهمه، حتی درخلال سالهای باوروی خود هم، یک زن
فقط در زمان مشخص ی در طول یکماه، زمانی که یکی ا ز
تخمدانهای او تخمکی را ره ا می کند، قابلیت آبستن شدن، را
داراست. تکرار ماهانه این پدیده ، بهمراه تغییرات منظم دیگر
بدن، سیکل تولید مثلی زن را تشکی ل می دهد . علامت کاملآ
مشخص بیرونی آن عادت ماهیان ه (خون ریزی ماهان ه ) است .
به این دلیل، سیکل باروری می تواند سیکل عادت ماهیانه
نیز نامیده شود . در حقیقت، این اصطلاح اخیر به تجربه
مشخصی اشاره دارد که عملآ برای همه زنان آشنا است ، حتی
زنانی که باروری نمی کنند.

چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392| 14:32 |کامران| |انزال از واژن؟
بعضی زنان (و البته نه همه!) در خلال ارگاسم، مایعی از طریق
مجرای ادرار ترشح می کنند. در گذشته، اغلب تصور می شد
که این مایع ادرار می باشد، و همین اسباب خجالت و شرمساری
می گردید.گاهی هم دلائل دیگری ارائه می شدن د : این م ایع باید از خود واژن نشات گرفته،شایدازخیس-لزج
شدن شدید و ناگهانی خود واژن باشد، یا نتیجه ترشحات غده بارتولی ن . ولی، هر دو احتمال، اشتباه بودن د . این مایع در
حقیقت از مجرای ادرار می آید، اما ادرار نیس ت . تحقیقات اخیر دال بر آن دارند که این مایع توسط سیست م ی در مجرای
ادراری ( سیستم پارا اورترال)، یعنی غدد محاط به مجرای ادرار که رو به آن باز می شوند، ترشح می شود. این سیستم
بافتی ( پارا اورترال ) در بعضی از زنان رشد یافته تر اس ت . در هر حالت، این مترادف پروستات، که محاط به مجرای ادرار
مردان است، می باش د . به این دلیل، بعضی از محققان تا آنجا پیش رفته اند که از "پروستات زنانه " سخن بمیان می
آورند. با این حساب، خروج مایع از این سیستم غددی در خلال انقباضات ارگاسمی، " انزال زنا ن " نامیده می شود،بخصوص که معلوم گردیده که این مایع شبیه مایع پروستات مردانه می باش د . (البته هیچ اسپرمی در این "انزال زنانه "
وجود ندارد.)

چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392| 14:29 |کامران| |
ايدز چيست؟
سندرم نقص ايمني اكتسابي » كوتاه شده ي عبارت (AIDS) ايدز
« Acquired Immune Deficiency Syndrome يا
1360 ) كه اين بيماري كشف شد ، تا كنون ، ) مي باشد . از سال 1981
جهان را به صورت بسيار جدي مورد تهديد قرار داده اس ت . عامل
اين بيماري پيچيده و مرموز، ويروس بسيار ساده ي ا چ .آي.وي
مي باشد . اين ويروس در سال 1981 در نواحي آفريقاي (HIV)
مركزي شناخته شد و در طول 27 سال گذشته گسترش وسيعي
در جغرافياي جهاني پيدا كرده اس ت . تا نوامبر 2005 بين 36,7 تا
گزارش شد ه و از همان سال HIV 45,3 ميليون مورد آلودگي به
تا سال 2008 آمار نسبي آلودگي ب ه اين ويروس، 14000 نفر در روز
گزارش شده اس ت . تا سه سال پيش ( 2005 ميلاد ي ) 28 ميليون
نفر در جهان، بر اثر ايدز، جان خود را از دست داده اند، و تنها در
منتشر شده UNAIDS سال 2005 ، جان 3,6 ميليون نفر را گرفت. (آمار ارايه شده در ماه جولاي 2008 توسط سازمان بهداشت جهاني و
20 ميليون نفر، ايدز نرخ مرگ و مير ، است.) در مقايسه با آمار كشته شده هاي جنگ جهاني دوم، 40 ميليون نفر، و آنفولانزا در سال 1918
بالاتري را به خود اختصاص داده اس ت . به نظر دانشمندان جهان به سبب پيدا نشدن درم ا ن و راه پيشگيري قطعي، اين بيمار ي ، در آينده اي
نزديك، تاثير شديدي بر جهان امروز خواهد گذاش ت . مهمترين علت پيدا نشدن درمان مناسب براي ايدز، ساختار ساده و مرموز اين ويروس
مي باشد كه سبب شده هنوز هيچ مركز تحقيقاتي نتواند به واكسن آن دسترسي پيدا كن د . براي نمو نه، آبله كه يك بيماري ويروسي كشنده
است با واكسن كاملا مهار شده است و يا سل كه مي تواند كشنده باشد با دارودرماني

كاملا از پاي درآمده است.

چرخه ي زندگي ويروس
ويروسي كروي شكلي است به اندازه ي حدود يك ده هزارم ميلي مت ر ، و چون HIV
دستگاه توليد مواد شيمياي ي مورد نيا ز خود را ندارد، تنها در سلول زنده امكان ادامه
دستگاه دفاعي بدن انسان ميزبان مناسبي براي T حيات پيدا مي كند. سلولهاي
بر خلاف بيشتر ياخته هاي زيستي HIV مي باشند. در ضمن ويروس HIV ويروس
تك RNA دارند، ماده ژنتيكي اش، كه فقط داراي 9 ژن است، را به صورت DNA كه
رشته اي نگه مي دارد كه از اين 9 ژن، 3 تاي آ نها به ذخيره ي اطلاعات براي ساختار
ويروس جديد بكار مي روند.

ويژگي هاي ويروس عامل ايدز از اين قرارند:
از طريق تماس خوني، يا هر را بطه اي كه باعث شود خون فرد آلوده با خون فرد سالم تماس پيدا كند، منتقل مي شو د . بر خلاف HIV ويروس
فقط از طريق خون منتقل مي شود. همانطور HIV ، ساير بيماري ها همچون سرماخوردگي و آنفلونزا كه مي توانند از طريق هوا منتشر شوند
مستقيما به سلول هاي ايمني بدن حمله مي كند و جالب اينجا است كه از بين تمام سلول هاي ايمني، ،HIV ، كه گفته شد، ويروس عامل ايدز
كه وظيفه ي مقابله با ويروس هاي مهاجم را برعهده دارند، حمله مي كند و آنها را به كارخانه اي براي توليد ويروس هاي T به سلولهاي HIV
مشغول مي شون د . HIV جديد تبديل مي كن د . در نتيجه سلو ل هاي ايمني بدن به جاي مقابله با ساير بيماري ها به توليد مثل HIV
پس از هر دور توليد مثل، يك نمونه ي كاملا HIV اين است كه اين ويروس قابليت جهش دارد؛ ويروس HIV مرموزترين ويژگي ويروس
جديدي از ويروس را مي سازد كه ماده ي ژنتيكي خاص خودش را دارد و دوباره چرخه ي آلودگي را در خون فرد بيمار ادامه مي دهد.
چگونه منتقل مي شود؟ HIV ويروس
اگرچه زمان كشف ويروس اچ.آي.و. به 27 سال پيش برمي گردد، اما دانشمندان معتقدند كه اين ويروس از سالها قبل، با ميزباني گونه اي از
« سوتي مانگاب ي » در اين گونه از شانپانز ها و گونه اي از ميمون HIV . مي زيسته است « پان تروگلوديس » شانپانزه ي آفريقاي مركزي به نام
از ميمون به انسان كاملا روشن نيست، ولي قوي ترين نظريه، كه به بررسي رفتارشناسي بوميان HIV بيماري زا نمي باشد. دليل انتقال
را داشته ان د . ( به نظر مي HIV منطقه مي پردازد، بر آن است كه بوميان از دوران باستان رسم به كشتن و خ و ردن اين شانپانزه هاي ميزبان
در ميان بوميان آنجا رواج داشته اما از HIV رسد امروزه با گسترش بهداشت و آموزش كمتر شده باش د .) به همين سبب احتمال مي دهند كه
بر خلاف ساير ويروس هاي بيماري زاي انساني، نشانه ي ظاهري خاصي ن د ارد كه بتوان آن را از ساير بيماري ها تشخيص داد، HIV آنجا كه
پنهان مانده و سپس در ميان انسان ها منتقل شده اس ت . در زمينه ي كشف ويروس ايدز گفته مي شود كه هيچكدام پايه ي علمي ندارن د .
براي نمونه ادعا مي شود ك ه اين ويروس به دليل رابطه ي جنسي انسان با ميمون و شانپانزه ي ميز بان وارد خون انسان شده در حاليكه هيچ
سند تاريخي يا گزارشي از اين نوع رفتار ديده نشده اس ت . همچنين گفته مي شود كه اين ويروس با رابطه ي مقعدي ايجاد مي شود و تنها در
بين همجنسگرايان رواج دارد كه كاملا بي پايه است، يا برخي آن را با سياست و تخيلات درآميخته و آن را ساخته دست بشر مي دانند.
به جنسيت و سن انسان (زن يا مرد، همجنسگرا يا دگرجنسگرا و پير يا جوان بود ن ) ارتباطي ندارد . فقط نحوه ي ارتباط HIV انتقال ويروس
جنسي و تعداد شريك هاي جنسي اهميت ويژه دارند. به طور كلي پنچ راه اصلي براي انتقال ويروس عامل ايدز وجود دارد كه با مهار اين
مسيرها مي توان اطمينان داشت كه به راحتي مي توان از گسترش ويروس و بروز بيماري ايدز پيشگيري كرد.

پنج راه اصلي انتقال HIVازاین قرارند:
در خون، آب اسپرم مردان و ترشحات واژني افراد آلوده وجود دارد. پس در ص  ورت نزديكي HIV رابطه ي جنسي بدون كاندوم: ويروس
جنسي فرد سالم، ا ز راه واژن يا مقعد با افراد آلوده به اين ويروس، خون مويرگ هاي پاره شده ي سر آلت با مويرگ هاي پاره شده ي مقعد يا
واژن تماس پيدا مي كند و ويروس به راحتي از فرد آلوده به فرد سالم منتقل مي شو د . چندين پژوهش صورت گرفته در آفريقا بر رو ي مردان
ختنه شده و ختنه نشده نشان مي دهند كه امكان آلودگي در مردان ختنه شده 48 تا 60 درصد كمتر از مردان ختنه نشده اس ت . بغير از
داشتن رابطه جنسي بدون عمل دخول، استفاده از كاندوم در روابط جنسي يكي از راههاي مهم جلوگيري از انتقال ويروس از فرد آلوده به فرد
سالم مي باش د . لازم به يادآوري است كه حتما بايد بر روي كاندوم از لغزنده هاي محلول در آب استفاده كر د . استفاده از لوسيون و لغزنده هاي
چرب موجب باز شدن منافذ كاندوم و ايجاد امكاني براي نفوذ ويروس مي گردد.

در صورتي كه زخم باز بر روي آلت، در دهان، لب و يا لثه نباش د و اسپرم بلعيده نشو د ، ر ابطه ي جنسي زباني - دهاني نمي تواند باعث انتقال
ويروس شود. بوسيدن هم سبب انتقال ويروس نمي شود. حتا لب گرفتن و بوسه هاي عميق نيز نمي تواند موجب انتقال ويروس شود. تنها يك
مورد از انتقال ويروس از راه لب گرفتن گزارش شده است كه احتمال مي رود يكي از دو نفر زخم باز در دهان داشته است.
هرچه تعداد شريك هاي جنسي فرد بيشتر باشد احتمال بيشتري براي آلوده شدن وجود دار د . از نظر علمي داشتن بيش از يك شريك
در كانادا توسط يك مهماندار هو اپيما از جامائيكا به كانادا HIV جنسي در سال از رفتارهاي پرخطر محسوب مي شو د . براي نمونه، ويروس
رسيد و توسط حدود دويست شريك جنسي اش در كل كانادا پخش ش د . در آمريكاي شمالي بر خلاف آمارهاي ارايه شده ا ز سو ي ايران،
بيشترين راه انتقال بيماري از طريق داشتن سكس بدون كاندوم گزارش شده اس ت . به همين دليل در دبيرستان ها، دستشويي هاي عم و مي،
داروخانه ها، بارها و كلاب ه ا ، دستگاه هاي خودپرداز كاندوم نصب شده ان د . اين كار دسترسي افراد به كاندوم را آسان تر مي كن د . به نظر مي
رسد مخالفت وزارت بهداشت ايران با نصب خودپرداز كاندوم به اين دليل باشد كه در ايران اين روش انتقال ويروس محدود تر اس ت . با توج ه
به اعتراف مسئولان مبارزه با ايدز در كشور، د ر چند سال گذشته گسترش ويروس ايدز در ايران بيشتر از طريق روابط جنسي بدون كاندوم
بوده تا استفاده از سرنگ هاي مشترك. بنابراين در دسترس بودن هر چه بيشتر كاندوم و ارائه آموزش به جامعه بسيار ضروري است.
سرنگ و سوزن آ لوده: استفاده ي مشترك از سرنگ و سوزن آلوده به دليل اينكه به سادگي مي تواند ويروس را از شخص آلوده به فرد سالم
مي تواند از راه استفاده از تيغ مشترك، دسته تيغ چندبار HIV منتقل كند، بسيار خطرناك اس ت . به غير از سرنگ و سوزن آلوده، ويرو س
مصرف در آرايشگاه ها و هر چيز تيز و برنده كه امكان آلوده شدن داشته باشد، منتقل شو د . تحقيقات نشان داده اند كه مسواك مشترك و
لوله ي مشترك (بيني) براي كشيدن كوكائين هم مي تواند موجب انتقال ويروس شو د . در ايران بيشترين راه انتقال بيماري از طريق استفاده
ي مشترك سرنگ هاي آلوده گزارش شده است. فعالان امور ايد ز در ايران در اين تلاشند كه اجازه ي نصب خودپردازهاي سرنگ رايگان در
مراكز پر خطر را به دست آورند. با اين كار تا حدود قابل توجهي از انتقال اين ويروس پيشگَيري مي شود.
شيردهي مادر به نوزا د : چون ويروس ايدز در ترشحات بدن فرد آلوده وجود دارد، به راحتي مي تواند از سد غده هاي شيرده بگذرد و از مادر
به نوزاد منتقل شود. مورد برعكس آن، يعني از نوزاد به مادر سالم از طريق شير دادن، گزارش نشده است.
زايمان: در طول حاملگي خون مادر و جنين با يكديگر در تماس نمي باشند؛ به همين دليل جنين يك مادر آلوده تا پيش از زايمان عاري ا ز
ويروس است ، اما اگر زايمان كنترل شده نباشد و خون مادر در تماس با خون نوزاد قرار بگيرد، آن وقت امكان انتقال ويروس از مادر به نوزاد
وجود دارد.
اهداء خون : در كشورهايي كه خون و فراورده هاي خوني را پيش از انتقال مورد آزمايش قرار نمي دهند، انتقا ل بيماري بسيار شايع مي شو د .
و ساير بيماري ها مورد HIV در ايران سازمان انتقال خون تمام خون ها و فراورده هاي خوني ر ا، قبل از استفاده، از نظر آلوده بودن به ويروس
آزمايش قرار مي دهد.

ويروس از چه راه هايي منتقل نمي شود؟

راه هاي انتقال ويژه، و ميزباني خاص اين و ي روس در بدن ، اين دريچه شانس را ب ا ز گذاشته كه در محدود كردن راه هاي انتقال، پيشگيري
به وسيله آنها منتقل نمي شود از اين قرارند: HIV قابل توجهي انجام شود. راه هايي كه
مي باشند. (همين مقدار اگر با زخم باز تماس پيدا كند HIV آب دهان، اشك و عرق- اشك و آب دهان فرد آلوده حاوي مقدار اندكي ويروس
خطرناك است .) از آنجا كه ويروس ايدز، بر خلاف ويروس سرماخوردگي و آنفولانزا، توانايي زنده ماندن در بيرون از سلول زنده را ندارد و به
سرعت از بين مي رود، آزمايشات صورت گرفته بر روي سطوحي كه با آب دهان، اشك، يا حتي خون فرد مبتلا آلوده شده اند نشان مي دهند
در عرق فرد آلوده HIV نيز از بين مي رو د . تا كنون دانشمندان موردي مشاهده نكرده اند كه HIV كه پس از خشك شدن سطوح، ويروس
يافته شده باشد.
از طريق حشره گزيدگي وجود ندارد. در مورد پشه ها HIV حشره ها - بررسي هاي علمي نشان داده اند كه هيچ راهي براي انتقال ويروس
را هضم كنند . نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه پشه ها خون مكيده شده را به شخص ديگري HIV بايد گفت كه آنها مي توانند ويروس
وارد نمي كنند و تنها آب دهان خود را براي راحت تر مكيدن خون به زير پوست تزريق مي كنند، و تا هضم نشدن خون مكيده شده خون
جديدي نمي مكند. اين كار انتقال ويروس توسط پشه ها را تا حد صفر كاهش مي دهد.
محيط هاي عموم ي - با و جود اينكه ويروس ايدز بسيار خطرناك است، اما اصلا از راه استفاده از ميز، صندلي، ظرف غذا، رختخواب و
دستشويي عمومي منتقل نمي شو د . ويروس ايدز در خارج از سلول زن د ه در حدود 20 دقيقه بيشتر دوام ندارد و به سادگي مي مير د . بهترين
راه از بين بردن ويروس ايدز در محيط هاي عمومي اين است كه محل آلوده شده را با دستمال يا پارچه بپوشانند و بر روي آن مايع
سفيدكننده، آب كلر، بريزند و پس از 30 دقيقه بشويند.
استخرهاي عمومي - شنا كر د ن در استخرهاي عمومي خطري ايجاد نمي كن د . تركيب كلر موجود در آب استخرها موجب از بين رفتن ويروس
مي شو د . به همين سبب حتي اگر خون و ترشحات افراد آلوده وارد آب استخر شود، باز هم انتقال ويروس آنها به افراد سالم، امكان
پذير نيست.CoηTiηue
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392| 13:57 |کامران| |مشكلات مربوط به انزال در مردان و راه حل آنها
اسپرم/آب مني در لحظه اوج لذت جنسي (ارگاسم) در مردان اس ت . « فواره اي » انزال، خروج
مشكلات مربوط به انزال كه دامنگير بسياري از مردان مي شوند، انواع مختلفي هستند كه
مهمترين آنها از اين قرارند:
* انزال زودرس
* انزال دير رس
* انزال عقب گردي
* انزال خشك

* احساس درد و ناراحتي هنگام انزال، خون و يا لخته در اسپرم/آب مني.

ادامه درادامه مطلب...


CoηTiηue
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392| 12:52 |کامران| |برانگيختگي سكسي و رسيدن به ارگاسم براي زنان يك موضوع کاملاَ پيچيده است که فكر و بدن زنان را گرفتار مي کند. ذهن انسان پيامهاي
تحريك آميز از بدن انسان دريافت مي کند، آنها را پردازش ميکند و بر اساس آموخته ها و تجربيات گذشته بدن را وادار مي کند که به آنها پاسخ
دهد. مغز ممكن است شروع به پاسخ به فرآيند برانگيختگي اي که در خيال وجود دارد-مانند فانتزي سكسي-، يا محرك هاي ديداري-مانند ديدن
شريك لخت-، يا محرکهاي شنيداري-مانند شنيدن صداي شريك-، يا محرکهاي بويايي-مانند بوکشيدن بدن شريك- و يا محرکهاي چشايي-مانند
چشيدن بدن شريك- بنمايد. بدن ممكن است در اثر لمس کردن اندامهاي تناسلي يا پستانها توسط يك زن يا شريك، وزش باد و هوا بر روي پوست
لخت و نمايان و يا برانگيخگي اندام تناسلي و پستانها توسط البسه، شروع به فرآيند برانگيختگي بنمايد. در حالي که فكر و بدن هردو قادر به
تجربة برانگيختگي جنسي بطور جداگانه هستند ولي قادر به رسيدن به ارگاسم بطور جداگانه نيستند. ارگاسم نيازمند آن است که فكر و بدن با
يكديگر عمل کنند. خيالات ذهني به تنهايي مي توانند باعث ارگاسم بشوند، اما شما هميشه ارگاسم را با بدنتان بايد احساس کنيد. همة
برانگيختگي هاي سكسي و تحريكات ممكن است از يكي از آنها سرچشمه بگيرد، اما ارگاسم در هر دوي آنها اتفاق مي افتد 
در هنگام تولد، ما به برانگيختگي هاي سكسي بطور غريزي پاسخ مي دهيم. اگر ما احساس کنيم که ايمن هستيم و کل موادي که نياز داريم بيابيم،
به احتمال زياد ما به محرکها راحتتر پاسخ مي دهيم. در هنگام تولد ما نسبت به برانگيختگي سكسي خيلي حساس هستيم و مغز ما هنوز براي
پاسخ دادن به محرکهاي سكسي آموزش نديده است. بنابراين، در بدو تولد، ارگاسم بيشتر توسط محرکهاي فيزيكي کنترل مي شود تا محرکهاي
مغزي. در هنگام تولد، ارگاسم يك عكس العمل فيزيكي ساده است 
به مرور زمان، بلوغ باعث مي شود که ما ياد بگيريم که به محرکهاي سكسي پاسخ بدهيم. شايد ما بدانيم که کدام نوع از پاسخهاي سكسي بد
هستند. ممكن است که ما را از حالات فيزيكي سكسي که حتي در هنگام برانگيختگي از آنان آگاهي نداريم، دور کنند. اين موضوع براي دختران
بيشتر از پسران صدق مي آند، چونكه پسران شق شدگي آلتشان را درك مي آنند. ما م يدانيم که چه کسي دختر خوب و چه کسي دختر بد است.
ما مي دانيم که همسر مناسب کيست، حتي اگر نتوانيم به سكس با آنها فكر آنيم. دختران جوان و زنان بالغ به خودشان اجازه نمي دهند در
شرايطي قرار گيرند که احساسات سكسي داشته باشند، اگر اين مقوله از احساس را بد بپندارند. ممكن است آنان برانگيختگي سكسي را وقتي در
حالت معاشقه قرار دارند درك کنند. ممكن است آنان با هر احساس سكسي خود را وفق دهند، آنرا حاشا کنند، و يا اينكه به سكس وقتيکه
برايشان غير ممكن است پاسخ منفي بدهند 
اکثر زنان نسبت به سكس احساس منفي ندارند و آزادانه آنرا انجام مي دهند. آنان از بودن در حالت تحريك آميز لذت مي برند و آزادانه تحريك
سكسي را جستجو مي کنند. آنها دقت نمي کنندکه چه کسي و يا چه چيزي آنها را برمي انگيزاند، آنان فقط از آن لذت مي برند 
ارگاسم براي زنان بيشتر درك ذهني دارد تا درك فيزيكي، بدليل اينكه محدوديت هاي سكسي بيشتري نسبت به مردان براي زنان وجود دارد.
توانايي مرد براي شق کردن و انزال مني يك نشانه براي مردانگي است، برانگيختگي و لذت سكسي يك زن ممكن است غير قابل کنترل و
سرکش بنظر برسد 
سيكل پاسخ دهي به محرکهاي سكسي 
دو تغيير فيزيكي بايد در بدن زن رخ بدهد اگر بخواهد که ارگاسم را تجربه کند. اولين چيز گشاد شدن عروق است، عروقي که در پستانها و
اندام تناسلي وجود دارند. در نتيجة اين امر، اندام تناسلي و پستانها بزرگتر شده، در صورت لمس بدن احساس گرمي يا داغي مي شود، رنگ
پستانها و اندام تناسلي تغيير مي کند و مهبل شروع به روانسازي و ترشح مادة روانساز مي کند. دومين امر کشيدگي در ماهيچه هاي عصبي و
.ستون فقرات است که باعث افزايش انرژي در پايانه هاي عصبي و عضلات کل بدن مي شود  
بايد دقت کرد که بيماريهايي که در گردش خون يا عضلات يا اعصاب اختلال ايجاد مي کنند، ممكن است مانع افزايش انرژي عضلات يا گشاد
شدن عروق بشوند. اگر شما نتوانيد آشيدگي در عضلات و يا آشاد شدگي در عروق بوجود بياوريد، قادر به برانگيختگي سكسي و رسيدن به
ارگاسم نيستيد.


CoηTiηue
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392| 0:1 |کامران| |
مشکلات جنسی در مردان

برای ورود به مبحث مشکلات جنسی مردان، ابتدا توضیحاتی درباره مراحل سیکل واکنش جنسی
مهم به نظر می آیند.
سیکل واکنش جنسی به تغییرات پی در پی فیزیکی و روانی که در هنگام تحریک شدن فرد و
شروع فعالیت تهییجی همچون مقاربت جنسی یا استمناء اتفاق می افتند، گفته می شو د . سیکل
واکنش جنسی دارای چهار مرحله است که شامل شروع میل و هوس، اوج گیری هوس، ارگاسم و تمدید
قوا می شود.
زنان و مردان، هر دو، این مراحل را تجربه م ی کنند، هر چند که زمان اتفاق هر مرحله ممکن است
در آنها متفاوت باشد، مثلاً ممکن است دو نفر به طور همزمان به ارگاسم نرسن د . علاوه بر آن، قدرت و
شدت هر مرحله و مدت زمان آن هم در افراد یکسان نیست.
مرحله اول - شروع میل و هو س : مدت زمان این مرحله ممکن است از چند دق ی قه تا چند ساعت
طول بکشد و علائم آن از این قرارن د : افزایش تنش ماهیچه ای، بالا رفتن ضربان قلب، بالا رفتن تنفس،
(تند تند نفس زدن منظور اس ت )، تغییر رنگ پوست، ممکن است پوست به سرخی گرایش پیدا کند،
بخصوص در پشت و روی سین ه . نوک پستانها سفت می شود، جریان خون به آ لت تناسلی افزایش یافته
و باعث سفت شدن آلت تناسلی می شود ( نعوذ مرد و سفت شدن کلیتوریس و لب های داخلی آلت
زن)، ترشحات واژنی در زن، پستانهای زن سفت و دیواره واژن متورم می شود، بیضه مردان سفت و از
آلت بعضی از مردان مایع لزجی شروع به ترشح می کند.
مرحله دوم – او ج گیری هو س : این مرحله که تا مرحله بعدی یعنی ارگاسم ادامه می یابد با این
علائم مشخص می شود؛ تغییرات صورت گرفته در مرحله اول شدت بیشتری به خود می گیرند؛ به علت
شدت جریان خون به ناحیه تناسلی، واژن زن همچنان متورم می شود، به طوریکه دیواره واژن رنگ
بنفش به خود گرفته و کلیتوریس زن به شدت حساس می شود، طوریکه ممکن است دست زدن به آن
دردآورشود،به این خاطر در زیر کلاهک خود پنهان می شود (از امکان تماس مستقیم با آلت مرد خارج می
شود). بیضه های مرد در زیر آلت او متمرکز و سفت می شوند؛ ممکن است تنش موضعی در بع  ضی از
ماهیچه های بدن، از جمله در ماهیچه های پاها، صورت و دستها اتفاق بیفتد.
مرحله سوم - ارگاسم : این مرحله اوج سیکل واکنش جنسی است که کوتاهتر از بقیه مراحل است
وفقط چند ثانیه طول می کش د . این مرحله با تنشهای ماهیچه ای غیر ارادی شروع شده، فشار خون و
ضربان قلب اوج گرفته، تندی نفس کشیدن برای جذب اکسیژن شدت یافته، به دنبال آن، تنش
جنسی، به شدت و به طور ناگهانی رها شده، ماهیچه های واژن منقبض و همینطور رحم زن دچار
انقباضهای ریتمیک می شود؛ ماهیچه های زیر آلت مرد هم دچار انقباض های ریتمیک شده و منجر به
انزال می گردند
مرحله چهارم - تمدید قو ا: در این مرحله، بدن آهسته به حالت اولیه خود باز می گردد و قسمتهای
متورم شده بدن از جمله آلت تناسلی، حالت و رنگ عادی خود را باز می یابن د . در این مرحله نوعی
خستگی متبوع، احساس نزدیکی و صمیمیت با شریک جنسی و نوعی شادابی و تندرستی به ان س ان
دست می ده د . بعضی از زنان توانایی این را دارند که بلافاصله با کمی تحریک جنسی، دوباره سیکل گفته شده را از اول شروع کنند و دوباره به ارگاسم برسند، اما مردان به مدت زمان بیشتری در فاصله
بین دو ارگاسم نیازمندند که در افراد مختلف متفاوت است اما با افزایش سن، این مدت زمان هر چه
بیشتر می شود.
بعضی از محققان علت اینکه مردان به مدت زمان بیشتری در فاصله بین دو ارگاسم نیازمندند را به
موضوع تولید مثل ربط می دهند، چون بیضه ها برای تولید اسپرم با کیفیت به زمان بیشتری نیاز دارند.
سیکل » مشکل جنسی، یا ناتوانی جنسی، به معضل یا م عضلاتی که در خلال پروسه فوق یعنی
بروز می کنند، گفته می شو د . علی رغم شیوع ناتوانی جنسی که بنا به گزارشات « واکنش جنسی
پژوهشگران شامل حال 43 درصد از زنان و 31 درصد مردان می شود، رغبت چندانی برای صحبت
درباره آن، دیده نمی شو د . دلیل این مسئله می تواند تاب و بودن جنسیت و همینطور مسئله غرور
شخصی باشد . ناتوانی جنسی در سلامتی روانی و احساس تندرستی فرد نقش منفی دار د . خوشبختانه
امروزه بسیاری از دلائل ناتوانی جنسی قابل درمان هستند اما متأسفانه در جامعه ما مسئولان به این
مهم بی توجهی می کنند.
دلائل ناتوانی جنس ی : ناتوانی جنسی ممکن است دلائل فیزیکی و یا روانی داشته باش د . از دلائل
فیزیکی می توان به ناخوشیها و بیماریهایی از جمله دیابت، ناراحتیهای قلبی، اختلالات هورمونی،
ناراحتی معده یا ناخوشیهای کبدی یا عصبی، همچنین اثرات جانبی بعضی از داروها، بخصوص داروهای
اعصاب و مصرف زیاد مشروبات الکلی اشاره نمود.
در بخش مشکلات روانی می توان به فشار شغلی، تشویش و اضطراب درباره عملکرد جنسی خود یا
در رابطه با زندگی مشترک و خانوادگی، احساس گناه، افسردگی و یا تجارب منفی از روابط جنسی در
سابق، اشاره کرد.
هم زنان و هم مردان در همه جوامع بشر ی به مشکلات جنسی دچار می شوند اما با افزایش سن
این موضوع بیشتر عودت می کن د . در افراد جوانتر گاهی ناتوانی جنسی ممکن است علامتی از ناراحتی
قلبی باشد.
عادی ترین مشکلات جنسی ای که در مردان ظاهر می شوند، انزال زودرس، انزال دیررس، مشکل
نعوذ (ناتوانی در شق شدن آل ت جنسی و یا شق ایستادن آن در طول عم ل ) و ضعف قوه جنسی می
باشند.
انزال زودرس ممکن است قبل از دخول و یا بلافاصله بعد از دخول اتفاق بیفت د . گاهی هم انزال بیش
از اندازه به طول می کشد طوری که به خستگی مفرط خود فرد و شریک جنسی او منجر می شود و
ممکن است باعث قطع عم ل مقاربت جنسی بگرد د . همچنین گاهی انزال مسیر خود را عوض می کند و
به جای خروج از مسیر لوله ادارا و نهایتاً بیرون زدن از سر آلت، حالت عقبگرد گرفته و به سمت مثانه
برود.
بعضی اوقات بی علاقگی به شریک جنسی باعث انزال زودرس و یا دیررس می شود اما همیشه
اینطور نیست، عوامل دیگری هم در این امر دخالت دارند از جمله تجارب منفی و روانی گذشته، دیدگاه
مذهبی که ممکن است سکس را عملی گناه آلود تلقی کن د . اثرات جانبی بعضی از داروهای اعصاب را
هم نباید در این مسئله فراموش کر د . اما عموماً تشویش و دلهره خود فرد در امر چگونگی اجرای نق ش
خود در عمل مقاربت جنسی، نقش عمده ای در ایجاد مشکلات مربوط به انزال ایفا می کند.
عمل سرزیر شدن مایع انزال به مثانه، اغلب در افراد دارای بیماری دیابت که باعث معیوب شدن
عصبها در دهانه و درون مثانه گردیده، دیده می شو د . انجام عمل جراحی بر دهانه مثانه، غده پرو س تات
و گاهی جراحی شکم هم ممکن است باعث سرزیر شدن مایع انزال به مثانه بشود.
مشکل نعوذ در واقع باعث می شود یا آلت فرد شق نشود و یا اگر شق شد، این شق شدگی آنچنان
به طول نیانجامد که فرد قادر به اتمام عمل مقاربت جنسی شو د . عوامل مؤثر در این مسئله از این
قبیلند؛ ج ریان خون (ناراحتی قلبی )، تنگ شدن شریانهایی که خون را به آلت تناسلی می رسانند،
مشکلات عصبی، فاکتورهای روانی همچون استرس، افسردگی، دلهره و تشویش در مورد کارکرد و
رفتار خود در حین عمل جنسی و یا مشکلاتی که در بافتهای آلت قرار دارند، بیماریها و همینطور اثرات
.جانبی بعضی از داروها
ضعف قوه جنسی به ضعف علاقه به سکس در فرد اشاره می کند و عوامل فیزیکی و روانی باعث آن
می شوند . در چنین افرادی سطح هورمونهای تستوسترون پائین اس ت . ضعف قوه و تمایل جنسی ممکن
است از اثرات سوء بعضی از داروها، یا از استرس، افسردگی، بیماری، فشا ر خون بالا، دیابت، بیماری
قلبی و یا مشکلات خانوادگی ناشی شود.
برای حل مشکلات جنسی، ابتدا باید خود فرد پیشقدم شده و موضوع را با یک پزشک در میان
بگذارد. سپس پزشک باید به انجام معاینات و گرفتن آزمایشات خونی پرداخته و در صورت لزوم بیمار
را به یک متخصص اورولوژ ی ست، غدد، اعصاب، یک روانشناس و یا یک سکسولوگ ارجاع دهد . گفتنی
وجود ندارند. « حکومت متمدن جمهوری اسلامی » است که کلینیکهای سکس درمانی و سکسولوگها در
به هرحال در بسیاری از مواقع مشکلات جنسی گفته شده را می توان با برطرف کردن فاکتورهای
مؤثر در ایجاد مشکلات جنسی ح ل کرد؛ از جمله به کمک قرصهایی همچون ویاگرا، یا به کمک
تستوسترون درمانی، یا با استفاده از وسایل خاص کمکی، و یا از طریق آموزش دهی درباره سکس و
رفتارهای مربوط به آن و همچنین از طریق بهبود رابطه جنسی طرفین، از طریق گفتگوی صمیمانه با
همسر و ...؛ همینطور ورزش، ت غ ذیه خوب، دوری گزینی از مواد مخدر و سیگار، عدم اصراف در مصرف
مشروبات الکلی، صمیمیت و خلوص در رابطه با همسر و امکان گفتگوی باز و علنی در مورد سلایق و
علائق طرفین، کاستن از فشارها و مسئولیتهای شغلی و امثالهم تا حدودی از بروز مشکلات جنسی
جلوگیری می کنند؛ اما گ اهی با وجود همه اینها، باز ممکن است فرد دچار این قبیل مشکلات شو د .
البته هر کسی در مراحلی از زندگی خود ممکن است دچار مشکل جنسی شود، اما اگر بعد از مدتی
مشکل خود به خود برطرف نشد، بهتر است که به دکتر مراجعه شود.


CoηTiηue
سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392| 23:24 |کامران| |واژن یک گودی توخالی باحدود11/4سانتی مترطول است که درانتهای خودبه رحم ختم میشود.نرمی وانعطاف پذیری بافت های موجوددردیواره های واژن این امکان رابه واژن می دهدتاهرچه بیشتربازشود.این حالت دو مزیت دارد:

1.می تواندمیزان لذت جنسی راافزایش دهد.

2.می توان درحین زایمان ازواژن به عنوان مسیری برای خارج کردن جنین استفاده کرد.

ترشحات واژن-به طور-طبیعی-فاقدبواست.ازسوی دیگر،خاصیت اسیدی محیط واژن آن راهمواره عاری ازمیکروب نگه می دارد.بااین حال،برخی اززنان ترجیح می دهند که پیش ازفعالیت جنسی به شکلی مفرط واژن خودراباآب-یامحلول خاصی-بشویندنه تنهاموثربودن این عمل تاییدنشده است بلکه حتی می تواندبه نوعی آسیب زاباشدبه عبارت دیگر،این عمل می تواندتعادل شیمیایی محیط واژن راتغییرداده وازاین طریق برعملکردلوازم پیش گیری ازبارداری تاثیرمنفی بگذارد.برای مثال،اگرزنی از"اسپرم کش ها"برای پیش گیری ازبارداری استفاده کند شست وشوی واژن می تواندتاثیراسپرم کش هارابه حداقل برساند.


یکشنبه نوزدهم خرداد 1392| 16:42 |کامران| |برخی اززنان پیش ازدوره عادت ماهانه دچارتغییراتی درنوع خلق وخوی خود میشوندکه بابرخی ازناراحتی های جسمانی همراه می شود.این حالت را"سندروم پیش ازدوره عادت ماهانه"(pms)می نامند.درواقع،بیش از150نوع اختلال رابه pmsنسبت می دهند.برخی ازاین اختلالات عبارتتنداز:

1.افسردگی

2.تنش واضطراب

3.تندخویی وعصبانیت

4.کاهش توانایی تمرکز

5.بی حالی وبی حوصلگی

6.ازدست دادن آب بدن

7.حساس شدن پستان ها

8.دردمفاصل

9.حالت تهوع

10.سردرد

علاوه بر داروهایی که برای درمان pms تجویزمی شوندمواردزیرنیزتوصیه شده است:

1.انجام ورزش به طورمنظم.

2.به حدافل رساندن میزان استفاده ازنمک،به ویژه قبل ازدوره های عادت ماهانه زیرانمک موجب کاهش آب بدن میشود.

3.خودداری ازنوشیدن الکل قبل ازدوره های عادت ماهانه برای به حداقل رساندن میزان افسردگی وتغییرات خلق وخوی.

4.کاهش میزان استفاده ازموادکافئین دار(مانندقهوه،نوشابه های گازداروچای)جهت کاستن ازمیزان بی حوصلگی،تنش وحساس شدن پستان ها

5.استفاده کمترازشکر،شربت،عسل وامثال آن.

6.به حداقل رساندن میزان استفاده ازانواع چربی،به ویژه چربی های اشباع شده ای نظیرآن چه که درکالباس،کره،شیرپرچرب وبستنی یافت می شود.

یکشنبه نوزدهم خرداد 1392| 16:19 |کامران| | پسری عاشق دختر نابینا شد، هر روز میرفت پیش دختره و با هم خوش بودند تا اینکه خبر رسید یکی پیدا شده چشماشو بده به دختره.

مدتی بعد از عمل، دختر چشماشو باز کرد همین که دید پسر نابیناست رفت به سوی دیگری، پسر گفت برو ولی مواظب چشمام باش

یکشنبه نوزدهم خرداد 1392| 13:35 |کامران| |
 

نقش زن در توليد مثل:

 

نقش زن در قياس با مرد بسيار پيچيده است.نقش مرد اينست كه اسپرم توليد كند و براي بارورسازي آن را به دستگاه تناسلي زن و اندام جنسي او منتقل كند.در اينجا نقش مرد در توليد مثل تمام مي شود.و نقش اصلي زن بعد تخمك سازي شروع مي شود. بعد تركيب اسپرم با تخمك جنين در رحم شروع به توليد مثل مي كند.البته اين فرآيند بسيار پيچيده است كه در اين مبحث به ان نمي توان پرداخت.

 

رحم:

 

رحم اصلي ترين عضو تناسلي زن مي باشد. كه شبيه يك گلابي تخت مي باشد. كه قسمت پهن آن در بالا و قسمت باريك ان در پائين واقع است. طول رحم حدود 6 تا 9 سانتيمتر مي باشد كه البته تقريبي است.اين ابعاد در زنان زايمان كرده بيشتر مي شود.

 

در مركز رحم حفرهاي وجود دارد كه حاوي سه سوراخ است.كه دوسوراخ به لوله هائي به نام فالوپ ارتباط دارند و و سوراخ پاييني به واژن(مهبل)راه دارد.محلي يا مسيري براي ورود اسپرم است.

 

واژن(مهبل):

 

واژن ارتباط دهنده رحم از داخل به خارج آن است.كه در هنگام آميزش جنسي(مقاربت) اسپرم را به رحم مي رساند. واژن در سر داراي سوراخي مي باشد كه به آن دهانه واژن مي گويند.اين دهانه در دختران باكره بوسيله غشا ويژه اي به نام پرده بكارت پوشانده شده است.

 

كه با اولين ارتباط جنسي و دخول آلت كامل توسط مرد پاره مي شود.

 

اعضا تناسلي خارجي زن(مهم در ارتباط جنسي):

 

تمامي موارد بالا جز اعضا داخلي مي شدند ولي اعضا خارجي زن شامل لبهاي خارجي و لبهاي داخلي و چوچوله(بظر) مي شوند اين اعضا كم و بيش نمايان هستند.

 

لبهاي خارجي:

 

لبهاي خارجي و يا بزرگ دو چين بزرگي هستند كه اندامهاي تناسلي داخلي را احاطه كرده اند.اين لبهاي واژن پوشيده از مو هستند.اين لبها طوري واژن را پوشش داده اند كه كه تنها با جدا كردن اين لبها لبهاي داخلي واژن قابل مشاهده هستند.ولي با افزايش دفعات تماس جنسي و زايمان وافزايش سن اين لبها از باز مي شوند.

 

لبهاي داخلي:

 

با گشوده شدن لبهاي خارجي لبهاي داخلي كه كوچك و ظريف هستند نمايان ميشوند. البته اندازه اين لبها هم در زنان مختلف هستند. عرض اين لبها حدود 5.2 تا 5.5 هستند.

 

اين لبها داراي بافهاي عصبي هستند كه به تحريكات جنسي حساس هستند.كه در اين هنگام متورم و اماسيده مي شوند.

 

چوچوله(بظر):

 

محل انقطاي دو لب داخلي واژن در قسمت بالائي فرج را چوچوله(كليتوريس)مي نامند كه به لحاظ ساختاري شباهتي به آلت تناسلي مرد دارد و تفاوت اصلي اش در انازه آن است كه به حدود0.75 تا 1 سانتيمتر مي رسد.سر آن گرد و مثل نخود است.و بسيار در مقابل تحركات جنسي بسيار انعطاف دارد و باعث برانگيختگي فوق العاده زن مي شود.

مي توان گفت كانون تحركات جنسي زن است.و بايد در تماس جنسي توسط مرد به آن توجه شود

شنبه هجدهم خرداد 1392| 23:59 |کامران| |
در يک مطالعه در اروپا بعد از نظرخواهي از عده زيادي از زنها ليستي از مواردي که آنها بعد از سکس و ارگاسم دوست دارند برايشان انجام شود، تهيه شده است.البته بايد توجه داشت که گروههاي مختلف خانمها تمايلات متفاوتي داشته و حتي ممکن است چيزهاي موردعلاقه عده اي در اين ليست وجودنداشته باشد.بعبارت ديگر موارد زيرقابل تعميم به کل جامعه زنان نيست.

 

1- درآغوش گرفتن: تقريبا" همه خانمها دوست دارند که بعد از سکس،توسط مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند.در آغوش گرفتن و حلقه کردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسيارخوبي به زن ميبخشد.حتي اگر بسيارخسته شده ايد و ديگر انرژي براي ادامه دادن نداريد،دستهايتان را بدور اوحلقه کرده چندکلمه محبت آميز به او بگوييد وبعد بخوابيد!

 

2- درمقابل گروه قبل،عده قليلي از زنها هم هستند که بعد از پايان سکس،ديگر هيچگونه تماس جسمي و عاطفي را دوست ندارند.اين افراد اظهار ميکنند که آنهابقدري تحريک شده اند که بعد از آن هرگونه تحريک ديگري برايشان لذتي نداشته و عذاب آورخواهدبود.البته اين خواسته هرگز به معني سرد مزاجي اين زنها نيست.آنها فقط دوست دارند مدت کوتاهي باخودشان تنهاباشند،پس آنها را درک کنيد.

دربرخوردبا اين زنها بايد بعد از انجام سکس از آنها بپرسيد:«عزيزم حالت خوبه؟آيا همه چيز مرتب است؟ يا آيا چيزي احتياج نداري؟» و بعد از ابراز خوشنودي ازانجام سکس با او،زن را نيم ساعتي تنها بگذاريد تا استراحت کند.

 

3- صحبت کردن:هرچند اکثرمردها بدنبال سکس خسته شده و ياراي انجام هيچکاري را ندارند ولي گروهي از زنها دوست دارند که بعد از سکس کمي صحبت کنند.در اين مواقع فقط بايد گوش خود را به اوبسپاريد! اگرخوش شانس باشيد او به شرح آنچه گذشت و احساسش از سکس با شما مي پردازد.اما مواظب باشيد که در بين صحبتهاي او صداي خوروپف شما بلند نشود!

 

4-گاهي ممکن است زن همچنان براي انجام يک عمل جنسي ديگربراي باردوم اشتياق داشته باشد.دراين حالت اگرشماهم آمادگي داريد بهتر است او کمي با آلت شما بازي کند تا براي سکس دوم تحريک شويد.

اما اگر به دليل سن بالا يا هر علت ديگري قادر به ادامه نيستيد،براي او توضيح دهيد که شما اکنون توانايي انجام سکس مجدد را نداريد و براي اينکه بتوانيد اينکار رابخوبي انجام دهيد بايد کمي استراحت کنيد تا دوباره سرحال شويد.

همه مردها بعد از ارگاسم دوست دارند کمي بخوابند،اين امرکاملا"طبيعي است.ولي به شريک جنسيتان هم توجه داشته باشيد واجازه دهيد او در کنارشما باشد، تا اين تصورپيش نيايد که شما فقط به فکر خودتان هستيد

شنبه هجدهم خرداد 1392| 23:56 |کامران| | 

·         آلت خود را تقويت کنيد!

 

شما چگونه ميتوانيد آلت خود را سفت تر و بزرگتر کنيد؟ البته موضوع بحث امروز ما مسئله اشکال در نعوظ و ناتواني جنسي نيست.بلکه فقط ميخواهيم به شما کمک کنيم تا اين عضو خود را بهتر تنظيم نماييد!

باافزايش سن بتدريج عوامل بسياري موجب کاهش قوام و قدرت آلت تناسلي مردان ميشود.پايين تنه ما نيز درست مثل موتور ماشينمان احتياج به تون آپ و تنظيم دارد! اختلال در جريان خون آلت تناسلي ميتواند باعث اشکال در توان جنسي و سفتي آلت شود و گاهي مردان را با مشکل مواجه سازد.

نگران نباشيد،براي اين مشکل شما راه حل مناسبي وجود دارد.اگر شما نکات ساده زير را رعايت کرده و در شيوه زندگي خود کمي تغيير ايجاد نماييد،آنگاه قادر خواهيد بود آلت خود را به ماکزيمم توانايي و قدرتش برسانيد! البته اين پيشنهادها صددرصد تضميني نيستند ولي دربرطرف کردن برخي از مشکلات شما ميتوانند موثر باشند.بياد داشته باشيد که اطمينان و نگرش مثبت به اين توصيه ها نقش مهمي در دستيابي به نتيجه مطلوب و مفيد دارد.

 

1- ورزش: براي دستيابي به يک نعوظ خوب،جريان خون آلت شما بايد مناسب باشد.با برقراري يک جريان خون مناسب،شما ميتوانيد نعوظ خوبي داشته باشيد.با انجام ورزش منظم،شما ميتوانيد جريان خون را بطور چشمگيري بهبود ببخشيد.درنتيجه بهنگام سکس آلت شما سفت تر خواهدشد.

 

2- تغذيه مناسب: تا ميتوانيد از سبزيجات تازه،ميوه و ماهي استفاده کرده،مصرف چربيها را به حداقل برسانيد.

 

3- استفاده از ويتامينها و مکمل: بعضي مواد مثل ويتامين ب 12 ،جينسينگ ميتوانند انرژي و توان جنسي شما را بيشتر کنند. اين افزايش انرژي،اعتماد به نفس شما را بالا برده موجب تقويت آلت شما ميشود.بياد داشته باشيد که مهمترين نکته براي سکس موفق اطمينان و اعتماد به نفس است.

 

4- اجتناب از مصرف الکل،سيگار و داروها:بدون شک بيشتر داروها براي بدن مضر هستند.هرچه زودتر مصرف دخانيات را قطع کنيد.افراد سيگاري نسبت به غيرسيگاريها نعوظ ضعيفتري دارند.سيگار با ايجاد انقباض عروقي موجب تضعيف آلت تناسلي مردان ميشود.در مورد مصرف داروها حتما" با پزشک خود مشورت کنيد.

 

5- کشاله ران خود را مرتب ماساژ دهيد:ماساژ نيز همانند ورزش دربرقراري جريان خون مناسب،نقش دارد.البته من به شما توصيه نميکنم که استمناء کنيد.بلکه روزانه با ماساژ آلت و ناحيه اطراف آن جريان خون آنرا بهبود بخشيده و توان جنسي و آلت خود را تقويت نماييد.

 

شنبه هجدهم خرداد 1392| 23:52 |کامران| |